AEKB Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı, her sene ülke genelinden burs başvurusu almaktadır.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Bursu 

Andorid uygulamamız indir

Burslar Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilere verilecektir.

Başvuru Şartları:
 • Burs alacak öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
 • -Gelir düzeyi düşük olmak, 
 • -Asgari başarı koşullarına haiz olmak, (Bir önceki yıl not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.50, 100 üzerinden 65 olması)
 • Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
 • Adli sicil kaydı bulunmamak,
 • Vakıf ve Özel Üniversite öğrencileri burs başvurusunda bulunamazlar. ( Tam Burslular Hariç ) 
 
Burs başvurusu yapan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:
 • Burs başvurusu yapan öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:
 • Nüfus cüzdanı örneği, 
 • Adli Sicil Belgesi, (E-Devletten alınabilir)
 • İkametgâh
 • Yükseköğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
 • Yükseköğretim ara sınıf adayları için başarı belgesi olarak tanımlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge, (transkript)
 • Öğrenci belgesi,
 • Ailenin gelir durumunu gösterir resmi belgesi.
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf
Ankara bölgesinde okuyan öğenciler Genel Merkeze ŞAHSEN başvuru yapacaklardır. Ankara dışındaki okuyan öğrenciler ise belgelerini posta ve kargo yoluyla Vakıf Genel Merkeze gönderebilirler. 
Vakıf Genel Merkezi: Strazburg Caddesi No: 44/10 Sıhhiye/ANKARA
 
Son başvuru tarihi 29 Eylül 2018'dir. 
 
Burs Başvuruları sona Ermiştir.
 
 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share