ANK Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı, başarılı, maddi durumu yetersiz  yükseköğretim öğrencilerine 8 ay süreyle eğitim bursu vermektedir.

Facebook Twitter Google+ Share

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Bursu 

Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

- Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,

- Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)

- Maddi imkanları yetersiz olmak

- Aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak.

- Sabıka kaydı olmamak

Burs başvuruları her yıl Eylül ayında alınmaktadır.

Başvurular online olarak gerçekleştirilmektedir. Yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek adaylardan belgelerini sunmaları istenecektir. Burs hakkını kazananlar, öğrenimimi tamamlayıp, hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ederler, yani eğer isterlerse bir başka öğrenciye burs verecektir.