Antalya Üniversite Destekleme Vakfı

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Antalya’daki Üniversitelerden herhangi birinde okuyan, önlisans, lisans ve yükseklisans öğrencisi olup kendisinin ve ailesinin maddi imkanları yetersiz olmasına rağmen resmi veya özel bir kurumdan burs alamamış başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermektedir. 

Facebook Twitter Google+ Share

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı; 

  • Antalya’daki Üniversitelerden herhangi birinde okuyan,
  • TC. uyruklu,
  • Resmi veya özel bir kurumdan burs almayan,

Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerine üniversiteleri ile bağlantılı çalışarak, karşılıksız öğrenim bursları verecektir.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursundan yararlanabilmeniz için herhangi bir resmi veya özel bir kurum/ kuruluştan burs almamanız gerekmektedir.

Birinci Sınıflar İçin:

Burs, maddi imkanları eşit yetersizlikte olan fakülte veya yüksekokula giriş puanı sırasına göre önde olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi onaylı örneği ile giriş sırasını gösterir öğretim kurumu belgesini Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve kayıtlı olduğu Üniversitenin Burs Komisyonuna  (Vakfa iletilmek üzere) teslim eder.

Ara Sınıflar İçin:

Burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden yıllık genel ağırlıklı not ortalaması a) 100 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 60 b) 4 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 2,5 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir. Öğrencinin başarısız ders sayısı en fazla 2 (iki ) olabilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları,  bütün derslerin genel ağırlıklı not ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesini Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve kayıtlı olduğu Üniversite’nin Burs Komisyonuna (Vakfa iletilmek üzere) teslim eder.

Yüksek Lisans Bursları

Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday öğretim kurumunun  burs komisyonunca önerilir.

Bursa başvurabilmek için “Burs Başvuru Formu” nun doldurulması ve başarı durumunu gösterir belge ile birlikte Vakfa teslim edilmesi gereklidir.

Burs başvurusu doldurmak için auv.org.tr/burs_almak_icin.html  adresine gidiniz

İstenen belgeler;

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2 .Ailenizin ikametgah belgesi,

3. Bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünden ailenin “Vukuatlı nüfus kayıt örneği”,

4. Gelir beyanı ile ilgili olarak:

a.            Ailede çalışanların maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bir yazı,

b.            Ailede çalışanların tüccar, çiftçi, sanayici, serbest meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının vergi dairesince veya noterden onaylı fotokopisi,

c.            Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşları gösterir belge veya noterden onaylı fotokopisi,

d.            Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,

e.            Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası'ndan onaylı belge,

5. Rapora bağlı sakatlık durumu (kendisi ve aile bireyleri),

6. Resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devlet  himayesinde veya koruyucu bir aile  himayesinde  olanların  resmi belgeleri veya  noterden onaylı fotokopisi,

7. Çalışmayan anne, baba ve aynı ikametgahta oturan öğrenci olmayan 18 yaşını aşkın kardeşler için herhangi bir işte çalışmadıklarını / herhangi bir sosyal  güvenlik kurumuna kayıtlı  olmadıklarını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi; öğrenci olan  18 yaşını aşkın bekar kardeşler için ise okumakta  oldukları kurumdan  öğrenci belgesi, askerde olan kardeşler için  askerlik durum belgesi,

8. Öğrencinin Başarı Durumunu Gösterir Belgeler:

a.            Ön Lisans ve Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: Üniversite giriş yılı, bölüm puanı ve Türkiye sıralamasındaki yerini gösterir öğretim kurumu belgesi (ÖSYM belgesi),

b.            Yüksek Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için Lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir öğretim kurumu belgesi,

c.            Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi alan ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları,  bütün derslerin genel not ortalamasını,  sınıf içindeki başarı sıralamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi (Transkript)

 

Burs Başvuruları Eylül ayında başlamaktadır.
 

 

DİĞER BURS HABERLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ