BTSO Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, doğum yeri Bursa olan veya orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış lisans öğrencilerinden burs başvurusu almaktadır

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Bursu 

Andorid uygulamamız indir

Başvuru şartları:

a)  T.C vatandaşı olmak,

b)  Yüksek öğretim kurumlarından birinde örgün lisans eğitimi veren bir programa kayıt yaptırmış olmak.

c)  Doğum yeri Bursa olması veya orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış olması (Bursa ili sınırları esas alınması

d)  Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda bulunması. (Burs alacak öğrencinin ailesinin toplam aylık gelirinin net 2.500 TL’nin altında olması. )

e)  Herhangi bir firma veya kuruluşta tam zamanlı çalışmamak,

f)   Herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet almamış olmak veya hakkında açılmış adli, idari soruşturma yahut disiplin soruşturması bulunmamak, 

g)  Çalışkan ve Başarılı olmak (Bursiyer kontenjanına dahil edilerek burs verileceklerin belirlenmesinde, üniversiteye yeni başlayan veya hazırlık sınıfını yeni tamamlayan öğrenciler için üniversite giriş sınavı sıralaması, ara sınıflardaki öğrenciler ise üniversite giriş sınavı sıralaması ve lisans not ortalamasına göre değerlendirilir. Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerden başvuru veya bursun devamı için istenen asgari not ortalaması şartı 4 üzerinden en az 2,40 veya 100 üzerinden en az 60 olması ve eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması gerekmektedir)

2.     BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim kurumunca verilmiş Öğrenim kayıt belgesi

b) Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma fotokopisi

c) Ara sınıflarda okuyan öğrenciler için lisans transkript belgesi

d) ÖSYM LYS  sonuç belgesi fotokopisi

e) Bir adet vesikalık fotoğraf

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) Ailenin gelir durumunu gösterir belge

h) Adli Sicil belgesi (sabıka kaydı)

Son başvuru tarihi 22 Eylül 2018'dir. Başvurular, burs başvuru formunu doldurarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İnsan Kaynakları Müdürlüğüne elden teslim edilmesiyle gerçekleşmektedir.

Burs başvuruları sona ermiştir.

AIRBNB ile Misafir Edin Para Kazanın
 

DİĞER BURS HABERLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share