Cevdet İnci Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Cevdet İnci Vakfı, başarılı ve başarısı sürekli, ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere iki tür burs vermektedir. 1) Özel Burs Havuzu Bursu 2) Başarı Bursu.

ÖZEL BURS HAVUZU BURSU KRİTERLERİ 

Andorid uygulamamız indir

1)    Türkiye Cumhuriyeti. vatandaşı olmak 
2)    Herhangi bir nedenle olumsuz sabıka kaydı bulunmamak.
3)    Maddi olanakları yeterli olmamak.
4)    Eğitim-öğrenimi sırasında disiplin cezası almamış olmak.
5)    Atatürk İlke ve Devrimleri’ne ve Ülkemiz değerlerine bağlı olmak.
6)    Yıkıcı ve bölücü nitelikteki faaliyetlere katılmamış olmak.
7)    Her sınıfta derslerinde belirli bir başarıyı tutturmak (75/100 veya 3/4)
8)    Bir başka kurum, kuruluş ya da kişiden burs almıyor olmak
9)    Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri'nin birinci veya ikinci derecede yakını olmamak
10) Başvuru formları ve eklerini zamanında ve eksiksiz Vakıf yönetimine teslim etmiş olmak
11) Ailesinin aylık geliri 1,100 TL veya altında olup, evi kira olmak
12) Ailesinin aylık geliri    900 TL veya altında olup, evi mülk olmak
13) Örgün eğitim programlarında okuyor olmak
14) Sosyal sorumluluk projelerinde görev almak ve bunu kanıtlamak
 
BAŞARI BURSU KRİTERLERİ  
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2) Herhangi bir nedenle olumsuz sabıka kaydı bulunmamak 
3)    Maddi olanakları yeterli olmamak 
4)    Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminde aldığı puan bakımından ilk % 5 içinde olmak 
5)    Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş meslek gruplarında yüksek öğrenime hak kazanmış olmak 
6)    Her sınıfta tüm derslerinden başarılı olmak ve başarı ortalaması olarak; yüz (100) üzerinden değerlendirme yapılması durumunda 75’ten, dört üzerinden değerlendirme yapılması durumunda 3’ten aşağı olmamak 
7)    Atatürk ilke ve devrimlerine ve Ülkemiz değerlerine bağlı olmak 
8)    Yıkıcı ve bölücü nitelikteki faaliyetlere katılmamış olmak 
9)    Eğitim-öğretimi sırasında disiplin cezası almamış olmak 
10) Başka bir kurum, kuruluş veya kişiden burs almamış olmak 
11) Örgün öğretim programlarında okuyor olmak 
12) Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci derece yakını olmamak 
13) Başarı Bursu başvuru formu ve ek belgelerini zamanında ve eksiksiz olarak Vakıf yönetimine teslim etmiş olmak 
14) Ailesinin aylık geliri.1,100 TL veya altında olup, evi kira olmak 
15) Ailesinin aylık geliri    900 TL veya altında olup, evi mülk olmak
16) Sosyal sorumluluk projelerinde görev almak ve bunu kanıtlamak    

Başvurular Eylül ayında gerçekleşmektedir

Gençlere kaçırılmayacak fırsat
 
 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share