Dr. Ziya Gün Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Dr. Ziya GÜN Vakfı  İstanbul Üniversitesi Örgün eğitim lisans  öğrencilerine burs sağlayacaktır

 

 

 

 

İstanbul Üniversitesi Dr. Ziya Gün Vakfı Bursu

Andorid uygulamamız indir

Burs başvuru koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmak
 • Örgün öğretim lisans öğrencisi olmak
 • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak
 • Disiplin cezası almamış olmak
 • Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3,00, 4 üzerinden ise 2,50 olması
 • Karşılıksız burs almıyor olmak

Burs almaya hak kazanılması durumunda sunulacak  Belgeler;

 • Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi'ne Yardım Vakfı Burs başvuru formu, (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.)
 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; Sonuç Belgelerinin örneği,
 • Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
 • 2 adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi,
 • https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi
 • Gelir beyanı ile ilgili olarak;
  • Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
  • Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları,
  • Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
  • Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,
  • Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge.

Başvurular sona ermiştir.

Gençlere kaçırılmayacak fırsat
 
 
 
 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share