İstanbul Eğitim Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


İstanbul Eğitim Vakfı; maddi durumdan yoksun gençlere eğitim öğretimleri sırasında destek olmak amacıyla burs imkânı vermek ve  eğitim, kültürel, sosyal ve sağlık alanlarında kamu yararı gözetmek şartıyla hizmet vermeyi ana gaye kabul etmiştir.

 

Burs alabilecek öğrencilerde öncelik sırası şu şeklidedir: 

Andorid uygulamamız indir

a) Başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler
b) Tıp Fakültesi öğrencileri
c) Eğitim kurumlarının tavsiye edeceği öğrenciler
d) Vakıf üyelerinin önereceği öğrenciler 
 
Burs tahsis süreci şu şekilde işler:
a) Burslar, öğrencinin sosyo-ekonomik ve başarı durumu değerlendirilerek tahsis edilir ve burs verilecek öğrencilere telefon, e-mail veya posta yolu ile adreslerine tebliğ edilir.
b) Burs çıkmayan öğrencilere duyuru yapılmaz ve evrakları posta ile iade edilmez
c) Burs miktarı her ders yılı yeniden tespit edilir ve burslar Ekim ayından başlamak suretiyle 9 ay süreyle ödenir.
 
Başvurular Ağustos ayında gerçekleşir.
 
 
 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share