Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


KAHUDEV, hukuk öğrencisi (lisans- lisansüstü veya doktora vb) veya hukuk alanında faaliyet gösteren kadınların (avukat- hâkim- savcı, akademisyen vb) bilimsel ve mesleki gelişimlerine destek olmacıyla burs vermektedir.

Facebook Twitter Google+ Share

KAHUDEV Bursu

Bursa sadece kadın hukukçular başvurabilmektedir. Burslar iki kategoride verilmektedir; ilki “eğitim destek bursu”, diğeri ise “kitap bursu” adını taşır ve burs miktarları her yıl yönetim kurulunca belirlenir. Bursiyerlere Ekim ve haziran ayları arasında (toplamda 9 ay) burs ödemesi yapılır.

Burslar başarı esasına dayanmamaktadır. Başvuruların değerlendirme aşamasında, en çok ihtiyacı olduğuna kanaat getirilen başvurucular bursiyer olarak belirlenir.

Burslar karşılıksızdır.

Stajyer avukatlar "çalışan bursu"na başvurmalıdır. Bu bursa neden ihtiyaç duyduklarını, hangi ilde stajlarını yaptıklarını/yapacaklarını, bir büroda çalışıp çalışmadıklarını, çalışıyorlarsa ücret alıp almadıklarını detaylıca yazmalıdırlar. 

 Başvuru sona ermiştir.

Gençlere kaçırılmayacak fırsat
 

 

DİĞER BURS HABERLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ