Kılıçarslan Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Kılıçarslan Vakfı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir. KAV bursu karşılıksız olup geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Ancak bursiyerlerin sosyal projelerde yer alması tercih edilir.

 

Adaylık Şartları:

Andorid uygulamamız indir

1-T.C. uyruklu olmak 
2-Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olmak
3-Maddi imkanlardan mahrum olmak : Maddi açıdan desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir devamlı ve sigortalı işte çalışmamak ve kredi yurtlar kurumu hariç başka bir kamu veya özel kuruluştan burs veya kredi, maaş, ücret almamak
4-Adli ve disiplin suçu kaydı bulunmamak
5-Yüksek öğrenim kurumuna yeni kayıt yaptıranlar için: bölüme girenler arasında ÖSS sınavında ilk %25’e girmiş olmak, ara sınıflar için: genel başarı ortalamasının en az 4 üzerinden 3.00 olması ve başarısız dersinin olmaması,
6-Aynı aileden bir kişi burs alabilir, özel üniversiteler ile üniversitelerin ikinci öğretim, uzaktan öğretim programı ve lisans programları, Açık Öğretim’de okuyanlar ve evli olanlar burslarımızdan yararlanamaz.
7-Özel yasa ile affa uğramış olsalar dahi herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucunda çıkarılmış olmamak veya herhangi bir okulu bırakmış olmamak 8-Vakfın ilke ve amaçlarına uymayan dernek, siyasi parti ve benzeri kuruluşlara üye olmamak, fikren veya fiilen çalışıyor olmamak.
Burs süreleri : Toplam 9 ay burs verilecektir.
Burs kaydı sırasında  İyi niyet sözleşmesi imzalanır.
Bursların karşılığı : KAV bursu karşılıksız olup geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Ancak bursiyerlerin sosyal projelerde yer alması tercih edilir.
Burs Miktarı : Her yıl Yönetim Kurulunca, vakfın maddi gücü göz önüne alınarak belirlenir.
Vicdani Yükümlülük : Öğrenimini tamamlayan her burslu, KAV’ın kendisine yaptığı bu insani yardımı unutmayarak iş hayatına başladıktan sonra kendisi gibi maddi olanaklardan yoksun, başarılı gençlerin eğitim ve öğrenimlerini tamamlamaları için KAV aracılığıyla burs vermeyi veya başkalarının da KAV’a bağış yapması için çabalamayı vicdani bir sorumluluk olarak görmelidir.
Burs başvuruları Ağustos ayı içinde alınmaktadır.
 
 
 
 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share