SARBAK Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Sarbak Kayra ve Eğitim Vakfı bursları, karşılıksız ve öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü bulunmadan Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere karşılıksız burs verecektir.

 

Sarbak Bursu

Sarbak Kayra ve Eğitim Vakfı, 2019-2020 eğitim döneminde, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültelerinde okuyan öğrencilere karşılıksız burs verecektir.

Sarbak Kayra ve Eğitim Vakfı burs komitesi tarafından yapılan değerlendirme ile aday ve yedek olarak belirlenen bursiyerler arasından adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak belirlenir.

Karşılıksız olarak yapılacak yardım 350TL /ay'dir ve 9 ay süre ile burs verilir.

Burs Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
  • Maddî İmkânları Yetersiz Olmak
  • Başarılı Olmak
  • Burs verilecek adayların Atatürk İlkelerine ve İnkılaplarına, Cumhuriyet’e bağlı gençler olması şartı aranır.
  • Burs alacak öğrencinin herhangi bir kurumdan karşılıksız başka bir burs almıyor olması gerekmektedir.

Burs Başarı Şartları:

  • Ara sınıf öğrencileri için burs, Tıp Fakültelerinde 1+6 yıl, Mühendislik ve Hukuk fakültelerinde 1+4 yıl veya yarıyıl normal eğitim öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan
  • Eklemeli başarı not ortalaması (4) üzerinden en az 2,5/4, (100) üzerinden yapılan değerlendirmede en az 60 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir.
  • Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.
  • Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların “Lisans” eğitim düzeyinde (25) yaşından büyük olmamaları şarttır.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Karşılıksız burs başvuruları, online olarak gerçekleştirilmektedir.

AIRBNB ile Turistleri Misafir Edin Para Kazanın

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share