Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından her yıl tespit  edilen kontenjan kadar ve  süreler içinde  yükseköğretim öğrencilerine vermektedir.

Facebook Twitter Google+ Share

Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı Bursu 

Burslardan maddi olanakları yetersiz, gördükleri öğrenim düzeyinde başarılı olan T.C. vatandaşı LİSE, ÜNİVERSİTE ve YÜKSEK LİSANS öğrencileri yararlanabilir.

Burslar karşılıksızdır. Özel lise, Vakıf Üniversitesi, açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan yararlanamazlar. Ancak Vakıf Üniversitelerini tam bursla (%100) kazanan veya okuyan öğrencilere bu kural uygulanmaz.

-     Engelli öğrencilere alanlarına bakılmaksızın burs tahsis edilir.
-     Aynı zaman diliminde aynı aileden birden fazla kişiye burs verilmez. Ancak lisanslı Milli Takım Sporcularına, hukuk fakültelerinde okuyan kız kardeşlere ve aynı aileden okuyan engelli öğrencilere söz konusu kural uygulanmaz. Bu durumda bile bir aileden en fazla iki kardeşe burs verilebilir.

2017-2018 öğretim yılında öncelikli olarak hukuk, tıp, mühendislik vb

 alanlarında burs verilecektir.

Başvurular sona ermiştir