TUKD Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Atatürk İlkelerine bağlı, tüzüğünde belirtilen amaçlara uygun, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, devlet  üniversitesi, 4 yıllık yüksekokul ve meslek yüksekokulu kız öğrencilerine yükseköğrenim bursu vermektedir.

Facebook Twitter Google+ Share

Başvuru Koşulları

  • T.C. Vatandaşı olmak, 
  • Atatürk İlkelerine bağlı olmak,
  • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
  • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
  • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
  • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

Aday olamayacaklar

  • Vakıf üniversitesi öğrencileri(tam burslu olanlar hariç)
  • Açık öğretim öğrencileri,
  • Uzaktan öğretim öğrencileri,
  • Ücretli değişim programında bulunanlar.

Başvurular her yıl Eylül ayında alınmaktadır.