Farabi Değişim Programı Nedir?

Hangi üniversiteye gideceğimizi kendimiz mi seçiyoruz? Kimler başvurabilir? Masraflarım karşılanacak mı? Burs alacak mıyım? Gitmek İstediğim Üniversite ile Üniversitemin anlaşması yok. Ne yapabilirim? Barınma işinden ne haber? Başvurular ne zaman?

 

Facebook Twitter Google+ Share

1.Farabi Değişim Programı nedir?

Üniversiteler arasında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişim programıdır. Bir veya iki yarıyıl süresince başka bir üniversitede eğitim görmenize imkân tanır.
 
2.Hangi üniversiteye gideceğimizi kendimiz mi seçiyoruz?
Üniversitenizin program çerçevesinde anlaşması bulunan üniversitelere gidebilirsiniz.
 
3.Gitmek İstediğim Üniversite ile Üniversitemin anlaşması yok. Ne yapabilirim?
Farabi Ofisiniz ile temasa geçiniz. Iki kurum arasında anlaşma sağlanırsa değişim gerçekleşir.
 
4.Kimler başvurabilir?
Ön lisans ve Lisans öğrencilerinden genel not ortalaması en az 2,00/4,00 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden genel not ortalaması en az 2,50/4,00 olanlar.
 
5.Dönem kaybı olacak mı?
Hayır.
 
6.Masraflarım karşılanacak mı? Burs alacak mıyım?
 Dört ay boyunca 350 TL burs verilmektedir. Bu bursun %70‘i diğer üniversitede geçirdiğiniz dönem boyunca aylık olarak ödenecek olup kalanı başarı durumunuza göre programın bitiminde verilmektedir. Başarı durumu ile kastedilen alınan deslerin geçilmesidir. Bir dersten kalınırsa o ders oranında kalan %30'dan kesinti yapılır. öğrenci zaten KYK’dan burs alıyorsa, bu burs etkilenmeyecek, ikisini birlikte alacaktır.
 
7.Barınma işinden ne haber?
KYK’da kalıyorsan, kayıtlı bulunduğun yurttan gideceğin yurda naklini isteyebilirsin. Yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak yurt müdürlüğü ve KYK ile irtibata geçmelisin. Bunun dışında gideceğin üniversitenin Farabi öğrencilerine yönelik barınma imkanı olup olmadığını araştırman gerekecek.
 
8. Başvurular ne zaman?
 
9.İlk başvuruda hangi belgeler isteniyor?
• Aday öğrenci başvuru formu ( 2 adet),
• Not çizelgesi/transkript (2 adet),
• Yabancı dil muafiyet belgesi (zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm/program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi),
• SGK aylık prim ve hizmet belgesi
• Çalışma bildirim dilekçesi ve
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)’dir.
 
10.Karşı üniversitenin de beni kabul etmesi gerekecek mi?
Evet.
 
11. Farabi öğrenciliğim devam ederken bursum hangi durumlarda kesilir?
Disiplin cezası alman durumunda disiplin cezası süresi boyunca ve raporlu olduğun süre zarfında (1 ay ve üzeri sağlık raporları için geçerlidir) bursun kesilir.
 
12. Hangi durumlarda bursu iade etmem gerekir?
Almış olduğun tüm derslerden devamsızlıktan kalman halinde, yatay geçiş yapıp veya sürekli ücrete tabii bir işe başlayıp gönderen kuruma bildirmeyerek burs almaya devam ettiğin takdirde almış olduğun tüm bursları iade etmen gerekir.
 
13.Daha ayrıntılı bilgiyi nasıl alabilirim?
Okulunuzun Farabi ofisi ile görüşün