Farabi Değişim Programı Nedir?

Farabi Değişim Programı nedir? Hangi üniversiteye gideceğimizi kendimiz mi seçiyoruz? Kimler başvurabilir? Masraflarım karşılanacak mı? Burs alacak mıyım?

Facebook Twitter Google+ Share

Farabi Değişim Programı nedir?

Üniversiteler arasında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Öğrenci ve Öğretim Üyesi değişim programıdır. Bir veya iki yarıyıl süresince başka bir üniversitede eğitim görmenize imkân tanır.

Masraflarım karşılanacak mı? Burs alacak mıyım?

Programa katılan öğrencilere 400 ile 600 TL arasında burs verilir. Bu bursun %70‘i diğer üniversitede geçirdiğiniz dönem boyunca aylık olarak ödenecek olup kalanı başarı durumunuza göre programın bitiminde verilmektedir. Başarı durumu ile kastedilen alınan deslerin geçilmesidir. Bir dersten kalınırsa o ders oranında kalan %30'dan kesinti yapılır. öğrenci zaten KYK’dan burs alıyorsa, bu burs etkilenmeyecek, ikisini birlikte alacaktır.

Hangi üniversiteye gideceğimizi kendimiz mi seçiyoruz, Nereye başvuru yapıyoruz?

Üniversitenizin Farabi Ofisinize başvuru yapacaksınız. Üniversitenizin program çerçevesinde anlaşması bulunan üniversitelere gidebilirsiniz.

Gitmek İstediğim Üniversite ile Üniversitemin anlaşması yok. Ne yapabilirim?

Farabi Ofisiniz ile temasa geçiniz. Iki kurum arasında anlaşma sağlanırsa değişim gerçekleşir.

Kimler başvurabilir?

Başvuran öğrencilerde aranacak asgarî şartlar şunlardır:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

Alttan ders olması ya da yıl tekrarı yapılmış olması programa katılıma engel değildir.

Dönem kaybı olacak mı?

Hayır.

Barınma işinden ne haber?

KYK’da kalıyorsan, kayıtlı bulunduğun yurttan gideceğin yurda naklini isteyebilirsin. Yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak yurt müdürlüğü ve KYK ile irtibata geçmelisin. Bunun dışında gideceğin üniversitenin Farabi öğrencilerine yönelik barınma imkanı olup olmadığını araştırman gerekecek.

 Başvurular ne zaman?

Üniversitenizin web sayfasında yer alan Farabi ilanından ya da Farabi ofisinden vilgi alın. Başvurular Mart ayında gerçekleşmektedir. Örnek:

 

 

İlk başvuruda hangi belgeler isteniyor?

• Aday öğrenci başvuru formu ( 2 adet),

• Not çizelgesi/transkript (2 adet),

• Yabancı dil muafiyet belgesi (zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm/program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi),

• SGK aylık prim ve hizmet belgesi

• Çalışma bildirim dilekçesi ve

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)’dir.

Karşı üniversitenin de beni kabul etmesi gerekecek mi?

Evet.

Farabi öğrenciliğim devam ederken bursum hangi durumlarda kesilir?

Disiplin cezası alman durumunda disiplin cezası süresi boyunca ve raporlu olduğun süre zarfında (1 ay ve üzeri sağlık raporları için geçerlidir) bursun kesilir.

Hangi durumlarda bursu iade etmem gerekir?

Almış olduğun tüm derslerden devamsızlıktan kalman halinde, yatay geçiş yapıp veya sürekli ücrete tabii bir işe başlayıp gönderen kuruma bildirmeyerek burs almaya devam ettiğin takdirde almış olduğun tüm bursları iade etmen gerekir.

Daha ayrıntılı bilgiyi nasıl alabilirim?

Okulunuzun Farabi ofisi ile görüşün.

Desteğe ihtiyacı olan öğrencilere tavsiyemizdir ANKET DOLDUR KAZAN

DİĞER BURS HABERLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ