KYK Bursunun Kesilme Nedenleri - 2

Burs aldığım sırada yetim aylığı ya da nafaka bağlandı. Burs kesilir mi? Sigortalı işe girdim. Bursum kesilir mi? Önlisansta burs alıyordum, dikey geçiş yaptım. Bursum kesilir mi? Burs aldığım sırada yetim aylığı ya da nafaka bağlandı. Burs kesilir mi? Sigortalı işe girdim. Bursum kesilir mi? Önlisansta burs alıyordum, dikey geçiş yaptım. Bursum kesilir mi?

Facebook Twitter Google+ Share
1.Burs aldığım sırada yetim aylığı ya da nafaka bağlandı. Burs kesilir mi?
Hayır, kesilmez.
 
2.Sigortalı işe girdim. Bursum kesilir mi?
Bu soruyu iki açıdan ele almak gerekir. İlk olarak, sürekli ve asgari ücretten fazla ücreti olan bir işe girildiği andan itibaren burs kesilir. Burs yatmaya devam etse bile, fark edildiği anda, işe girilen tarihten itibaren yatırılan burs faiziyle beraber geri alınır. İkinci olarak, asgari ücret düzeyinden düşük aylık veya ücretle sürekli olmayan bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilerin bursları kesilmez. Burs-Kredi Yönetmeliği md. 9/c’de düzenlenen bu hükümde, asgari ücret meselesi gayet nettir. Sürekli olmayan iş şeklindeki ifade ise net değildir. Sürekli olmayan iş ile 30 günden az iş günü kastedilmekte ise de konuyla ilgili İş Kanununa başvurmak gerekir. İş Kanununa göre, iş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma “kısmi süreli çalışma”dır. Günlük sürekli çalışma süresi 7,5 saat ise, aylık olarak bu süre 225 saat olarak belirlenecektir. Bu durumda aylık 150 saati geçmeyen çalışma süresi “kısmi çalışma süresi”dir. Sonuç olarak, yönetmelikten anlaşıldığı kadarıyla asgari ücret düzeyinden düşük aylık veya ücretle sürekli olmayan (30 günden ve aylık 225 saatten az) bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilerin bursları kesilmez.
 
3.Önlisansta burs alıyordum, dikey geçiş yaptım. Bursum kesilir mi?
Öğrenime ara vermeden dikey geçiş gerçekleşirse burs kesilmez. Aksi halde kesilir.
 
4.Yatay geçiş yaptım. Bursum kesilir mi?
Önceki üniversitenizde başarılı olmanız kaydı ile burslarının ödenmesine devam olunur. Önceki aldığınız burs süresi ile yeni üniversitenizde verilecek burs süresi toplamı, yeni üniversitenizin normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
 
5.Aynı üniversitede bölüm değiştirdim. Bursum kesilir mi?
Bu soruya dair yönetmelikte açıklama bulunmasa da, 4.soruya verilen cevabın kıyasen uygulanmasında bir sakınca yoktur.
 
6.Bursumun kesilmesine sebep olacak bir olay oldu ancak kuruma bildirmedim. İleride fark edilirse yatırılan burslar geri alınır mı? Alınırsa hepsi mi alınır?
Bursun kesilmesine sebep olan durum gerçekleştiği andan itibaren burs kesilmiş sayılır. Durum fark edildiğinde bu durumun gerçekleştiği andan itibaren yatırılan burslar faiziyle beraber geri alınır.
 
Yazının ilk bölümünü okumak için tıklayınız.