Yüksek Lisans Nedir? -2

Yüksek Lisansa kabulde ALES ve YDS sınavlarının önemi ne düzeydedir? Lisans başarısının yüksek lisans alımlarında etkisi nedir? Mülakat, bilim sınavı vb yüksek lisans alımlarında etkisi nedir? Tavsiye Mektubu ya da referansın yüksek lisans alımlarında etkisi nedir?

Facebook Twitter Google+ Share

Yüksek Lisansa kabulde ALES ve YDS sınavlarının önemi ne düzeydedir?

Yüksek Lisans alımlarında istenilen sınavlardan ALES, genellikle istenilen skorun alınmasından başka bir niteliği sahip olmayıp sembolik bir şarttır. Bir diğer koşul dil yeterliliği ise alana göre değişmekle beraber öğrencinin akademik kaynaklara erişiminin en önemli kıstaslarından biridir. Bu bakımdan kimi bölümlerde çok yüksek YDS puanları istenmekte, düşük puanlar istenilen alanlarda bile dil yeterliliği önemli bir ölçüt olmaktadır.

Lisans başarısının yüksek lisans alımlarında etkisi nedir?

Özellikle aynı lisans alanından kabullerde, yüksek lisans, lisansta elde edilen beceri ve bilgilerin geliştirilmesi, akademik olarak gelişimin sağlanmasını amaçlar. Bu bakımdan lisans düzeyindeki durum, yüksek lisans için önem taşımaktadır. Farklı bir lisans alanından başvuru olması durumunda bile, lisans başarısı öğrencinin derslere ilgisi hakkında da şüphesiz bilgi verecektir.

Mülakat, bilim sınavı vb yüksek lisans alımlarında etkisi nedir?

Mülakat, alımların en belirleyici aşamasıdır, büyük oranda uygulanan bir yöntemdir. Üniversite/enstitü tarafından atanan ve genellikle bölümün en kıdemli hocaları tarafından gerçekleştirilir. Sorular, öğrencinin bilgi birikimini ve altyapısını ölçecek sorulardan oluşabileceği gibi, yüksek lisans yapmaktaki amaç, gelecek vizyonunun ne olduğuna kadar çeşitli sorular da sorulabilir.

Bilim Sınavı, mülakatın yanı sıra zaman zaman uygulanan bir yazılı sınav yöntemidir. Sorular öğrencinin bilgi birikimini ve altyapısını ölçecek tarzdadır. Nadiren de olsa mülakat aşamasında gerçekleşebilecek kayırma vakalarına engel olmak için sadece bilim sınavı uygulamasını da gerçekleştirilebilir.

 

Tavsiye Mektubu ya da referansın yüksek lisans alımlarında etkisi nedir?

Yüksek lisans ve devamında gelişen akademik süreç, lisans işleyişinin dışında, büyük oranda usta-çırak ilişkisinin yürütüldüğü, liyakata önem verilen bir süreçtir. Öğrenci ve hoca arasında lisanstan farklı olarak daha yakın bir ilişki yaşanmaktadır. Bu bakımdan bu tarz katkıların ya da hocanın önceden tanınmasının alımlarda önemi büyüktür.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Burslu-Burssuz Yüksek Lisans Programları hakkında bilgi almak için bilgi formunu DOLDURUN

Yazının ilk bölümünü okumak için TIKLAYINIZ

Yazının bir sonraki bölümünü okumak için TIKLAYINIZ