ıvırzıvır

KYK Bursunun Kesilme Nedenleri - 2

1.Burs aldığım sırada yetim aylığı ya da nafaka bağlandı. Burs kesilir mi?
Hayır, kesilmez.
 
2.Sigortalı işe girdim. Bursum kesilir mi?
Kesilmez
 
3.Önlisansta burs alıyordum, dikey geçiş yaptım. Bursum kesilir mi?
Öğrenime ara vermeden dikey geçiş gerçekleşirse burs kesilmez. Aksi halde kesilir.
 
4.Yatay geçiş yaptım. Bursum kesilir mi?

Çift Anadal Programı Nedir?

Çift Anadal Programı (ÇAP) nedir?

Öğrencinin üniversitesinde aynı anda ikinci bir bölüm okumasına ve mezun olduğu takdirde iki ayrı diploma almasına imkân veren programdır.
 

ÇAP’a ne zaman başvurulur?

En erken 3.yarıyıl başı, en geç dört yıllık fakültelerin beşinci yarıyılı başı, beş yıllık fakültelerin yedinci yarıyılı başı, altı yıllık fakültelerin dokuzuncu yarıyılı başına kadar başvurulabilir.