burs ilanları

İİKV Burs Başvuruları Başladı

 

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, resmi internet sitesi üzerinden 2017-2018 eğitim döneminde burs başvurularının başladığını duyurdu

İİKV Bursu

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı

Başvuru şartları:

İzollu Vakfı Bursu

İzollu Vakfı Bursu

Başvuruda bulanacak öğrencilerde aranılan şartlar:

1) Öğrencinin İzollulu (Kale) olması
2) Öğrencinin maddi durumunun yetersiz olması
3) Öğrencinin başarı durumu ( ara sınıfta ise sınıf tekrarı yapmamış olması ve zayıf dersi olmaması)

Son Başvuru tarihi 30 Eylül 2017'dir. Başvuru için tıklayınız

Sinpaş Holding Burs Başvurusu Başladı

 

Sinpaş Bursu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde burs başvurularının başladığını duyurdu

SİNPAŞ Bursu

Sinpaş Holding, üniversitede okuyan veya okumaya hak kazanarak kayıt yaptırmış başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim burs verirken, burs başvuru formunu doldurmak üzere herhengi bir kriter belirtmemiştir.

ÇYDD Bursu

ÇYDD Bursu

Burs Başvuru Koşulları

TURİNG Bursu

TURİNG Bursu

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu öğrenim bursları her türlü öğrenim kademesinde kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez. Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, bir önceki yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının bir üst sınıfa geçmeye hak kazanmış adaya tahsis edilir.

KAYŞEV Bursu

KAYŞEV Bursu

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
2.Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ‘nin Ekim sahası içinde bulunan il ve ilçelerde ikamet ediyor olması,
3.Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Burs Başvurusu Başladı

 

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde burs başvurularının başladığını duyurdu

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Bursu

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Bursu

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Bursu’ndan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Üniversitelerde Lisans, Önlisans, Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi gören öğrenciler faydalanabilir.

Burs başvurusunda bulunamayacak olanlar;