çap

Çift Anadal Programı Nedir?

Çift Anadal Programı (ÇAP) nedir?

Öğrencinin üniversitesinde aynı anda ikinci bir bölüm okumasına ve mezun olduğu takdirde iki ayrı diploma almasına imkân veren programdır.
 

ÇAP’a ne zaman başvurulur?

En erken 3.yarıyıl başı, en geç dört yıllık fakültelerin beşinci yarıyılı başı, beş yıllık fakültelerin yedinci yarıyılı başı, altı yıllık fakültelerin dokuzuncu yarıyılı başına kadar başvurulabilir.