devlet bursu yurtdışı

MEB'den 67 Ülkede 1.500 Öğrenciye Lisansüstü Burs Fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi için 67 ülkeye 511 alanda, 1. 500 öğrenci gönderecek. Öğrenciler, yurtdışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra üniversitelerde öğretim üyesi, bakanlıkta uzman ve diğer kamu kurumlarında ilan edilen kadrolara atanacak.

YLSY'ye Kimler Başvurabilir?

YLSY'ye Kimler Başvurabilir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

YLSY Nedir?

YLSY NEDİR?

Yurtdışında Lisanüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme’dir. Çeşitli kurumların yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması için MEB tarafından gerçekleştirilir. Dört yıllık üniversite mezunları arasından seçilecek bursiyerlerin,  lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilmesi işlemlerini düzenler.
 

YLSY bünyesinde hangi kurumların ihtiyacının karşılanması amaçlanır?