yüksek lisans

Yüksek Lisans Nedir? -3

Yüksek lisans öğrencileri için burs imkanı  var mıdır?

Yüksek lisans aşamasında KYK tarafından 800 TL (2016 yılı)burs/kredi verilmektedir. Bunun yanında TÜBİTAK ve özel vakıflardan burs imkanları bulunmaktadır.

Yüksek Lisans Nedir? -2

Yüksek Lisansa kabulde ALES ve YDS sınavlarının önemi ne düzeydedir?

Yüksek Lisans alımlarında istenilen sınavlardan ALES, genellikle istenilen skorun alınmasından başka bir niteliği sahip olmayıp sembolik bir şarttır. Bir diğer koşul dil yeterliliği ise alana göre değişmekle beraber öğrencinin akademik kaynaklara erişiminin en önemli kıstaslarından biridir. Bu bakımdan kimi bölümlerde çok yüksek YDS puanları istenmekte, düşük puanlar istenilen alanlarda bile dil yeterliliği önemli bir ölçüt olmaktadır.

Yüksek Lisans Nedir? -1

Yüksek Lisans nedir?

Lisans eğitimini tamamlamış öğrencinin, kabul edildiği alanda uzmanlaşmasını amaçlayan akademik eğitimdir. Master olarak da adlandırılır. Tezli ve tezsiz olmak üzere iki çeşidi vardır.

Kimler Yüksek Lisans yapabilir?

Programı açan üniversite/enstitülerin aradığı şartları taşıyan ve lisans eğitimini tamamlayan kişiler yüksek lisans yapabilir.

Biota Vakfı Burs Başvuruları Başladı

Biota Vakfı tarafından ,İlköğretim,Lise, Meslek Liseleri,Lisans, (Yurt içi) Lisans, (Yurt dışı) Yüksek Lisans, (Yurt içi)Yüksek Lisans, (Yurt dışı) Doktora ,İhtisas. öğrencilerine burslar verilecektir.