Yüksek Lisansa kabulde ALES ve YDS sınavlarının önemi ne düzeydedir

Yüksek Lisans Nedir? -2

Yüksek Lisansa kabulde ALES ve YDS sınavlarının önemi ne düzeydedir?

Yüksek Lisans alımlarında istenilen sınavlardan ALES, genellikle istenilen skorun alınmasından başka bir niteliği sahip olmayıp sembolik bir şarttır. Bir diğer koşul dil yeterliliği ise alana göre değişmekle beraber öğrencinin akademik kaynaklara erişiminin en önemli kıstaslarından biridir. Bu bakımdan kimi bölümlerde çok yüksek YDS puanları istenmekte, düşük puanlar istenilen alanlarda bile dil yeterliliği önemli bir ölçüt olmaktadır.