yurt

Köksal Eğitim Vakfı Burs Başvuruları Başladı

 

Köksal Eğitim Vakfı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde burs başvurularının başladığını duyurdu

Köksal Eğitim Vakfı Bursu

Köksal Eğitim Vakfı Bursu

Vakıf aşağıdaki üniversitelerde ve bu üniversitelerin belirtilen bölümlerine öğrenci durumundaki T.C. vatandaşı olmak, lisans öğrencisi olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmayan, başka bir resmi veya özel kurumdan burs almayan, uzaktan öğretim öğrencisi olmayan, müracat tarihinde 25 yaşını geçmemiş, yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmayan öğrencilerden burs başvurusu almaktadır. Burs verilecek üniversite ve bölümler:

Tekfen Bursu

TEKFEN Bursu

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Kamuya açık burs fonunda bölüm kıstası bulunmamaktadır. 

Başvuru şartları:

- T.C. vatandaşı olmak

- Başka bir özel kurum, kuruluş ya da KYK bursundan yararlananlar burs verilmez

Burs tahsisinde;

a. Başvuru sahibinin ailesinde en yüksek gelir sahibi kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (mesai hariç) 63.880 TL ve altında olması şartı aranır.

TURİNG Bursu

TURİNG Bursu

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu öğrenim bursları her türlü öğrenim kademesinde kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez. Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, bir önceki yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının bir üst sınıfa geçmeye hak kazanmış adaya tahsis edilir.

Vehbi Koç Vakfı Burs Başvurusu Başladı

 

Vehbi Koç Vakfı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 2017-2018 akademik yılında gerçekleştirilecek burs başvurularının başladığını duyurdu

Vehbi Koç Vakfı Bursu

Vehbi Koç Vakfı Bursu

Burs verilen üniversiteler:
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
 • Mersin Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Rönesans Eğitim Vakfı Bursu Başvuruları Başladı

 

Rönesans Eğitim Vakfı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde burs başvurularının başladığını duyurdu.

TDV İlahiyat Akademi Bursu

TDV İlahiyat Akademi Bursu

Burs kapsamında

 • Barınma Bursu,
 • 9 ay boyunca (Ekim-Haziran) aylık burs desteği,
 • Sosyal, kültürel ve akademik faaliyet desteği yer almaktadır.

Başvurular, TDV öğrenci yurtlarının bulunduğu ve aşağıda isimleri belirtilen illerde İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin birinci öğretiminde hazırlık veya 1. Sınıflarda öğrenim gören kız ve/veya erkek öğrencilerden  alınacaktır. Program kapsamındaki iller ve TDV yurtları:

Vehbi Koç Vakfı'ndan Burs Duyurusu

 

Vehbi Koç Vakfı, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 2017-2018 akademik yılında gerçekleştirilecek burs başvuruları ile ilgili bilgi verdi.

Giresun Vakfı Bursu

Giresun Vakfı Bursu

Vakıf, Yükseköğrenim kurumlarında eğitim gören Giresunlu gençlere yönelik yapılacak olan burs kriterlerinde  not ortalamalarını da dikkate alınacaktır.