ADEMDER Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği, Üniversitelerin örgün öğretim yapan lisans programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış öğrencilerden burs başvurusu almaktadır.

Facebook Twitter Google+ Share

ADEMDER Bursu

Dernekten burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Türk Cumhuriyetleri ile kardeş topluluklarından gelmiş olması,
 2. Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) lisans programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış olması,
 3. Okumak için mali durumu yetersiz olması ve ADEMDER’den burslu kardeşinin bulunmaması,
 4. Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,
 5. Tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması,
 6. ADEMDER Eğitim Bursu Başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurması ve istenen belgelerle birlikte eksiksiz olarak dernek merkezine teslim etmiş olması,
 7. Dernekçe elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması.
 8. Eğitimini İstanbul'daki Üniversitelerde (Devlet ve vakıf olur) sürdürüyor olması

Başvuru şekli ve yeri:

 • Burs başvuruları bursiyer adayı tarafından dernek merkezine yapılacaktır. Posta ve faks ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İstenen belgeler ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır.
 • Dernek, müracaat formlarını ve mülakatları değerlendikten sonra on beş gün içinde sonuçları sms aracılığıyla bildirecektir.

İstenen belgeler:

 • ADEMDER Eğitim Bursu Başvuru Formu (Dernek web adresinden ya da başvuru esnasında dernekten temin edebilirsiniz)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (e-devlet’ten temin edilebilir)
 • Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript) (2.sınıf ve üstü için)
 • Adli sicil kaydı (e-devlet’ten temin edilebilir.) 

Başvurular sona ermiştir.

Gençlere kaçırılmayacak fırsat

 

DİĞER BURS HABERLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ