ADYAV Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı, Ankara’da okuyan ya da ailesi Ankara’da oturan Adalet Mensuplarının yüksek öğrenim gören çocuklarına burs vermektedir.

Facebook Twitter Google+ Share

ADYAV Bursu

Andorid uygulamamız indir

Başvuru Koşulları:

  1. T.C uyruklu olması,
  2. Devletin şahsiyetine karşı işlenen bir suç nedeniyle hakkında adli soruşturma veya kovuşturma bulunmaması,
  3. Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hükümlü olmaması,
  4. Affa uğramış olsa bile, herhangi bir okuldan disiplin cezası almaması veya yasal bir kovuşturma sonucunda okuldan ilişiğinin kesilmemesi,
  5. Vakfın ilke ve amaçlarına uymayan dernek, oda, siyasi parti ve benzeri kuruluşlara üye olmaması veya bu kuruluşlar adına faaliyette bulunmaması,

İstenilen Evraklar:

  1. Öğrenim durum belgesi,
  2. Nüfus cüzdanı örneği,
  3. 1 adet fotoğraf,
  4. Öğrenciyle aynı evde oturan aile fertlerinin, gelir durumunu gösterir belge,
  5. Burs başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurması,

Başvurular, Burs Başvuru Formu ve istenilen evrakların Vakfa  iletilmesi ile gerçekleşmektedir.

Son başvuru tarihi 15 Ekim 2018'dir

Burs Başvuruları Sona Ermiştir.

AIRBNB ile Misafir Edin Para Kazanın
 

DİĞER BURS HABERLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ