Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Antalya’daki Üniversitelerden herhangi birinde okuyan, Önlisans, Lisans, Yükseklisans ve Doktora öğrencisi olup kendisinin ve ailesinin maddi imkanları yetersiz olmasına rağmen resmi veya özel bir kurumdan burs alamamış başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermektedir.

 

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018-2019 eğitim öğretim yılında da Antalya'daki üniversitelerde okuyan öğrencilere karşılıksız burs verecektir.Andorid uygulamamız indir

Burs Başvuru koşulları:

  • Antalya’daki Üniversitelerden herhangi birinde okuyan,
  • TC. uyruklu,
  • Resmi veya özel bir kurumdan burs almayan,

Asgari Başarı Koşulları:

Ön Lisans ve Lisans Bursları

Vakıf bursları yükseköğrenim kademesinde hazırlık, birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Dağıtımında sınıf önemli değildir.

Birinci Sınıflar İçin:

Burs, başvuranların maddi imkanlarının eşit yetersizlikte olması halinde fakülte veya yüksekokula giriş puanı sırasına göre daha başarılı olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi onaylı örneği ile giriş sırasını gösterir öğretim kurumu belgesini, ilgili diğer belgeler ile birlikte Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve Vakfın duyurusunda bildireceği yere teslim eder.

Ara Sınıflar İçin:

Burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden yıllık genel ağırlıklı not ortalaması a) 100 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 60 b) 4 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 2,5 olup bir üst yıla veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir. Öğrencinin başarısız ders sayısı en fazla 2 (iki ) olabilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel ağırlıklı not ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesini Burs Başvuru Formuna ekler ve Vakfın duyurusunda bildireceği yere teslim eder.

Yüksek Lisans Bursları

Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim yapan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday Burs Komisyonunca Yönetim Kurulu’na önerilir.

Doktora Bursları

Üniversitelerde doktora eğitimi alan başarılı, maddi imkanları kısıtlı ve hiçbir yerde çalışmayan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3,5 veya 100 üzerinden en az 85 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday Burs Komisyonunca mülakattan geçirilerek Yönetim Kurulu’na önerilir.

Burs Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler:

  • Ön Lisans ve Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi,
  • Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi,
  • Ön Lisans ve Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi;
  • Yüksek lisans için: Lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir öğretim kurumu belgesi;
  • Doktora için;  Yüksek Lisans bitirme derecesini ve doktora eğitimine kabul edildiğini gösterir öğretim kurumu belgesi,
  • Yurt bursu için: Bu maddenin yukarıdaki hükümleri gereğince alınacak öğrenci belgesi ve öğrencinin yurda kayıt yaptırdığına dair onaylı belge,
  • Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Burs Başvurusu için Son Tarih

12 Ekim 2018'dir.

Burs başvuruları sona ermiştir.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Karşılıksız burs başvuruları, Burs Başvuru Formu'nun doldurulması ve başarı durumunu gösterir belge ile birlikte Vakfa teslim edilmesi ile gerçekleşmektedir.

Başvuru Adresi: Arapsuyu Mh. Atatürk Bulvarı Saadet Apt. No:29 Kat:2 Daire:3 Konyaaltı / ANTALYA

 

AIRBNB ile Turistleri Misafir Edin Para Kazanın

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share