Bayburt Group Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Bayburt Group İnşaat, üniversitelerin örgün öğretim yapan ön lisans, lisans programlarından her hangi birinde okuyan öğrencilerden burs başvurusu almaktadır.

Bayburt Group Bursu 

Andorid uygulamamız indir

Başvuru Şartları:

1. TC vatandaşı olmak
2. Türkiye’de ikamet ediyor olmak
3. Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olmak
4. Maddi imkandan mahrum olmak
5. Online başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında online sistem üzerinden Bayburt Group’a teslim etmiş olmak
6. Eğitim bursu başvuruları internet ortamında yapılacaktır. Posta, faks, mail ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
7. Başvuru formunda belgelendirilmesi istenen bilgiler kesinlikle belgelendirilecek, belgeler ise ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır.
 
İstenen belgeler
 
1.Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak onaylı “vukuatlı nüfus kayıt örneği”,
2. ÖSYM sonuç belgesi, (üniversiteye yeni kayıt yapanlar için)
3. Ara sınıf öğrencileri için, üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “öğrenci not durum belgesi (transkript)”
4. Öğrenci belgesi
5. Aile gelir durumu belgesi (ailede çalışan anne-babanın çalıştıkları işyerlerinden onaylı maaş bordrosu, çiftçilik yapanların çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması ve ilgili il/ilçe tarım müdürlüğünden alacağı onaylı ÇKS belgesi ile aylık tarımsal gelirini gösterir onaylı belge, esnaf olanların ilgili meslek kuruluşundan alacağı aylık gelir durumunu gösteren onaylı belge, işsiz olanlar için ise SGK’dan herhangi bir yerden maaş almadıklarına veya tescili olmadığına dair yazı veya muhtaçlık yazısı),
6. Anne/baba emekli ise emeklilik cüzdanı fotokopisi ve ”SGK emekli maaşı bordrosu onaylı,
7. Öğrenci kardeş var ise ilgili okul idaresince onaylı öğrenci belgesi,
8. Anne baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
9. Anne ve/veya baba ve/veya kardeşin bayburt grup’ta çalışıyor olması gösterir belge. (çalışması halinde)
10. Ailenin ikametgah belgesi,
11.Birinci derece şehit yakını belgesi
 

Başvurular sona erdi

Gençlere kaçırılmayacak fırsat
 
 
 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share