Buldan Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı, 2018-2019 eğitim döneminde başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Üniversite öğrencilerine burs verecektir.

Buldan Vakfı Bursu

Andorid uygulamamız indir

Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, anne veya babasından en az birinin Buldan nüfusuna kayıtlı olan üniversite öğrencilerinden burs başvurusu almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI :

 • T.C. Vatandaşı olmak,

 • Anne ve babasından en az biri Buldan nüfusuna kayıtlı olmak

 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

 • Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç)

 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki alınmayan ders başarısız sayılacaktır.)

EKLENECEK BELGELER:

 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini, Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).

 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),

 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 • 2 adet vesikalık fotoğraf,

 • Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,

 • E-devletten alınabilecek "Adli Sicil Kaydı" dökümü,

 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.),

 • E-devletten tapu bilgileri sorgulama adresinden anne baba adına kayıtlı mal varlığını gösteren belge

Başvurular  27 Ağustos -17 Eylül 2018 tarihleri arasında Burs Başvuru Formu ile Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na şahsen yapılacaktır. 

Başvurular sona ermiştir.

İhtiyacı olan öğrencilere BURS gibi fırsat ANKET DOLDUR KAZAN
 
 
 
 
 
 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share