DOSAB Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği, lisans öğrencilerine burs vermek için burs başvurusu almaktadır.

Facebook Twitter Google+ Share

DOSAB Bursu

Başvuru Koşulları 

1. T.C. vatandaşı olmak,
2. Öğrencinin anne veya babasının DOSAB sınırları içinde bulunan firmalarda çalışıyor olmak,
3. Öğrencinin lisans öğrenimi görüyor olmak, (4 yıllık veya daha fazla eğitim veren okullar),
4. DOSAB Bursundan 2017-2018 döneminde faydalanan kardeşi bulunmamak,
5. Ara sınıflar için genel başarı ortalaması 4 üzerinden 2,25 olup, en fazla 2 başarısız dersi olan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler
 
1. Öğrenci belgesi, (okuldan onaylı veya e-devlet yoluyla alınmış belgeler kabul edilecektir)
2. Ara sınıf öğrenciler için öğrenime başladığı yıldan itibaren notlarını gösteren belge (transkript),
3. Yeni kayıt yaptıranlar için ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi,
4. Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerinin gösterildiği belge)
5. Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.),/ anne veya babanın gelir durumunun gösterilmediği başvuru geçersizdir.
6. Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi/konut kredili ise bankadan alınan kredi ödeme dökümü,
7. Öğrencinin oturduğu ev kira ise kira kontratının fotokopisi/yurtta kalıyor ise yurt sözleşmesi veya ödeme planı fotokopisi, 8. İşbankası’nın herhangi bir şubesinden öğrenci adına açılmış hesap cüzdanı fotokopisi,

Başvurular sona ermiştir.