GAEV Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Güler ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı, üniversitelerde lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde öğrenim görecek/gören başarılı ama maddî imkânları yetersiz öğrencilere burs verecektir. 

GAEV Bursu

Andorid uygulamamız indir

Öncelik lisans yerleştirme sınavlarında ilk 10.000 (onbin) lik dilime girenlerde olacaktır. Tüm konu ve sınıflarda lisans öğrenimi yapan öğrencilere verilecek “Lisans Bursları”(öncelikli olarak tıp, hukuk ve mühendislik dallarından birer öğrencidir.) Bu gruba girip de resmi kurumlardan bir şekilde burs ve benzeri bir yardım alamamış olan lisans eğitimi aday ve öğrencileri öncelikli adaylardır.

Ara sınıf öğrencileri için burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının derslerinden başarısız dersi olmayan ve ağırlıklı not ortalaması; bağıl not sistemine göre yapılan değerlendirmede, 4 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 3.00; 100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 80 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkı kazanan adaya tahsis edilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.          

Tezli yükseklisans ve doktora için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3.00 veya 100 üzerinden 80 olması şarttır.

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak, Sabıkası Olmamak

  • Başarılı Olmak

  • Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

  • Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; lisans eğitimi düzeyinde 19 (ondokuz), tezli yüksek lisans düzeyinde 26 (yirmialtı), doktora düzeyinde 30 (otuz) yaşından büyük olmamaları,

  • Lisansüstü burslarına başvurularda, adaylardan tez danışmanları ya da dersine girmiş diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları, Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu olması,

Adayların başvuru formu ve başvuru dilekçesi ile istenilen belgeleri eksiksiz tamamlayıp doğrudan vakfa teslim ederek veya PTT kurumu vasıtası ile taahhütlü olarak vakıf adresine göndererek adaylık başvurularını gerçekleştirebilirler.

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2018'dir.

Başvurular sona ermiştir.

İhtiyacı olan öğrencilere BURS gibi fırsat ANKET DOLDUR KAZAN
 

DİĞER BURS HABERLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share