Gürsoy Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Gürsoy Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olup, burs arayan öğrencilere karşılıksız burs verecektir.

Gürsoy Vakfı Bursu

Andorid uygulamamız indir

Gürsoy Vakfı, her sene olduğu gibi bu yılda 2 kategoride burs verecektir. Bunlardan ilki; kamuya açık bursu (Grup dışı olarak ifade edilir) ikincisi ise Gürsoy Grup Şirketleri çalışanlarının çocuklarına ya da bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine (Grup içi olarak ifade edilir) olmak üzere, karşılıksız burs verecektir. 

A)  Kamuya Açık Burs

Gürsoy Vakfı’nın kamuya açık burs fonu, sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Kamuya açık burs fonunda bölüm kıstası bulunmamaktadır. 

Üniversite Bursu Başvuru Şartları:

  • Ailede en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (mesai hariç) 54.000 TL ve altında olduğuna dair belge,
  • Yeni kazananlar için LGS Türkiye sıralaması, ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurmaları halinde, bir önceki eğitim dönemindeki 2 dönem not ortalamasının 4 üzerinden 2,50 olması ve öğrencilerin hiçbir dersten kalmamış olmaları gerekmektedir.   
  • Konservatuvar müzik öğrencileri için en fazla 5 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. Başvurular, müzik dünyasında referans kabul edilecek akademisyen ya da sanatçıların tavsiyeleri üzerine alınıp, Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu onayına sunulur.   

B) Velisi Gürsoy Grup Çalışanı Olan Öğrencilere Tahsis Edilen Burs Başvuru Koşulları:

Gürsoy çalışanlarının çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları kardeşlerine tahsis edilen bursları kapsar. (1. Derece yakın; anne-baba-kardeş)

Grup içi burs tahsisinde kullanılan seçim yöntemi, başarıyla doğru, gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer. 

Burs Başvurusu için Son Tarih

15 Eylül 2018'dir

Burs başvuru sona ermiştir.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Karşılıksız burs başvurularıBurs başvuru formu ve istenilen belgeler ile info@gursoyvakfi.org adresine gönderilmesi ile gerçekleşmektedir. 

AIRBNB ile Turistleri Misafir Edin Para Kazanın

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share