KAYŞEV Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ‘nin Ekim sahası içinde bulunan il ve ilçe nüfusuna kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine geri ödemesiz burs vermektedir.

 

KAYŞEV Bursu

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. yaptığı burs duyurusunda, burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin ekim sahası içinde bulunan il ve ilçelerde ikamet ediyor olması gerektiğini ve burs başvuru koşullarını sağlamayan öğrencilerin burs başvurusunda bulunmamalarının altını çizdi.

Burs Başvuru Şartları:Andorid uygulamamız indir

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ‘nin ekim sahası içinde bulunan il ve ilçelerde ikamet ediyor olması,
  • Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,
  • Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması,
  • Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması,
  • Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması, 
  • Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,
  • Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,
  • Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması

Adaylar “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nu doldurmadan önce, EK:1 (Eğitim Bursu Başvuru Kriterleri Belgelendirme Çizelgesi)’ni inceleyecek, belgesini temin edemeyeceği bir kriteri “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nda işaretlemeyecektir.

Başvuru Formunda belgelendirilmesi istenen bilgiler kesinlikle belgelendirilecek, belgeler ise ilgili kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır.

Burs Başvurusu için Son Tarih

30 Eylül 2018'dir.

Burs başvuruları sona ermiştir.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Geri Ödemesiz burs başvuruları, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. sitesinden online olarak yapılmaktadır. 

AIRBNB ile Turistleri Misafir Edin Para Kazanın

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share