Kocaeli Üniversitesi Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Kocaeli Üniversitesi Vakfı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencilerine karşıksız burs verecektir. 

 

Kocaeli Üniversitesi Vakfı Bursu

Sadece Kocaeli üniversiteli öğrencilerin başvuruda bulunabileceği Kocaeli Üniversitesi Vakfı Bursunda burs başvuru koşulları, burs başarı kriterleri ve burs başvurusunda istenilen evraklar ile burs başvurusunun nasıl yapılacağı dair bilgiler aşağıda verilmiştir.Andorid uygulamamız indir

Burs Başvuru Koşulları:

  • Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olmak veya üniversitede uluslararası öğrenci olmak.
  • Maddi desteğe ihtiyacı olmak ve bu durumunu belgelendirmek.
  • Sabıka kaydı olmamak ve disiplin cezası almamış olmak.
  • Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret ve üzerinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışmamak veya gelire sahip olmamak.
  • Bu yönergede belirlenen asgari başarı kriterlerine haiz olmak.

Burs Başvurusu Kabul Edilmeyecekler:

  • KYK Geri Ödemesiz ( Başbakanlık ) bursu olanlar,
  • Ayda 300 TL üzeri özel kuruluşlardan burs alanlar,
  • En az asgari ücret karşılığı sigortalı çalışanların burs başvuruları kabul edilmeyecektir.

Burs Başarı Kriterleri:

Kocaeli Üniversitesi Vakfı tarafından sağlanan burslar, hazırlık sınıfı dahil tüm üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilere verilir. Bu çerçevede;

  • Hazırlık ve hazırlık sınıfı okumayan birinci sınıf öğrencileri için; adayın merkezi yerleştirmedeki genel sıralaması değerlendirme göz önünde bulundurulur.
  • Ara sınıflar için; bir önceki yıl/dönemde alttan en fazla 2 dersi olup genel başarı ortalaması 2 ya da 100’lük sistemde 65 not ortalaması üzerinde olan adaylar asgari başarı kriterini sağlar. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler ara sınıf olarak değerlendirilir.

Burs Başvurusuna Eklenecek Belgeler:

KÜV Burs Ön Burs  Başvuru Formu

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,

Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).

Burs Başvurusu için Son Tarih

30 Eylül 2018'dir.

Burs başvuruları sona ermiştir. 

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Karşılıksız Burs başvurularında bulunmak isteyen öğrenciler Burs Başvuru Formu doldurularak, çıktısı alınıp imzalanarak, istenilen ek belgelerle birlikte Kocaeli Üniversitesi Vakfı merkezine şahsen yapabilirler.

Vakıf Adres Bilgileri: Çukurbağ Mah. İnönü Cad. Erkan Apt. D:1 K:1 No:177 / 2 İzmit / KOCAELİ

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share