Millî Eğitim Vakfı Bursu

Millî Eğitim Vakfı maddî imkânsızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdürmekte güçlük çeken ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki başarılı öğrencilere burs vermektedir. 

Facebook Twitter Google+ Share

Milli Eğitim Vakfı Bursu

Burslar 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş kontenjan sayıları ölçüsünde MEV Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır.

BURS BAŞVURUSU İÇİN TALEP EDİLEN BELGELER

  • Burs talep dilekçesi
  • Onaylı öğrenci belgesi,
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Nüfus idaresinden alınacak onaylı, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
  • Öğrenime ara verenler için savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı,
  • Öğrenim gören kardeşlerin öğrenim belgeleri,
  • Ev kira ise Kira kontratı
  • Ailenin gelir durumunu gösterir belge: 
- Maaşlı çalışanlar için onaylı ücret bordrosu,
- Emekli olanlar için aylık ya da üç aylık maaşını gösterir belgenin onaylı örneği,
- Çiftçi ise onaylı yıllık gelir belgesi örneği,
- Esnaf veya serbest meslek sahibi ise vergi levhası örneği

Başvurular Eylül ayında gerçekleşmektedir.