Millî Eğitim Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Millî Eğitim Vakfı maddî imkânsızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdürmekte güçlük çeken ortaöğretim ve üniversite düzeyindeki başarılı öğrencilere burs vermektedir. 

Facebook Twitter Google+ Share

Milli Eğitim Vakfı Bursu 

Burslar 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş kontenjan sayıları ölçüsünde MEV Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır.

BURS BAŞVURUSU İÇİN TALEP EDİLEN BELGELER

  • Burs talep dilekçesi
  • Onaylı öğrenci belgesi,
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Nüfus idaresinden alınacak onaylı, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
  • Öğrenime ara verenler için savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı,
  • Öğrenim gören kardeşlerin öğrenim belgeleri,
  • Ev kira ise Kira kontratı
  • Ailenin gelir durumunu gösterir belge: 
- Maaşlı çalışanlar için onaylı ücret bordrosu,
- Emekli olanlar için aylık ya da üç aylık maaşını gösterir belgenin onaylı örneği,
- Çiftçi ise onaylı yıllık gelir belgesi örneği,
- Esnaf veya serbest meslek sahibi ise vergi levhası örneği

Başvurular Eylül ayında gerçekleşmektedir.