OTSO Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, ikametgâhı Orhangazi olan ve üniversite öncesi öğrenimini büyük kısmını Orhangazi’ de tamamlamış öğrencilerden burs başvurusu almaktadır.

OTSO Bursu

Andorid uygulamamız indir

Başvuru Şartları:

 • T.C vatandaşı olmak. 
 • Çalışkan ve Başarılı olmak.
 • Herhangi bir firma ve kuruluşta çalışmamak.
 • Lise ve Dengi mesleki teknik orta öğretim kurumlarından mezun olup yükseköğretim kurumlarına lisans eğitimi düzeyinde kayıt yaptırmış olmak.
 • İkametgâhının Orhangazi olması ve üniversite öncesi öğrenimini büyük kısmını Orhangazi’ de tamamlamış olmak (Orhangazi ilçe sınırları esas alınacak).
 • Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda bulunması, burs alacak öğrencinin aile toplam gelirinin asgari ücretin iki katının altında olması ve ispatı.
 • Devlet aleyhine herhangi bir suçtan dolayı mahkûmiyet kararı açılmış adli sicil kaydının olmaması, herhangi bir idari ve disiplin soruşturması bulunmaması.
 • Burs almaya hak kazanmış öğrencilerin almakta olduğu burslarının devam edebilmesi için, eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması, yıl sonunda da bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olduğunu 1. ve 2. yarıyıl sonunda okuldan getirileceği resmi transkript belgesi (okul tarafından mühürlenmiş imzalanmış olacak) ile ispatlamak. 
 • Ara sınıflarda okuyup, yeni başvuruda bulunan öğrenciler de okuldan alacakları transkript belgelerini ve sınıf geçtiklerine dair öğrenci işlerinden alacakları belgelerini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. 
 • Yükseköğretimde okuyan iki kardeşten ikisinin de başvurması halinde sadece bir kardeşe burs verilecektir.
 • Burslar içinde bulunulan eğitim öğretim dönemi için verilmektedir. Her yıl yapılacak başvurularla burs alacakların listesi yeniden oluşturulmaktadır. Burs almak isteyen öğrenciler her yıl yeniden başvurmak zorundadır. 
 • Burs alacak öğrenciler, yapılacak puanlama sonrasında alınacak puan sıralamasına göre belirlenecektir.
 • Burs başvurularının fazla olması durumunda yönetim kurulunun kararıyla noter kurasına başvurabilecektir. 
 • Başvurulardan meclisçe belirlenen sayıda burs hakkı kazanan öğrenci sayısına ulaşılamaması durumunda, meclisçe belirlenen sayıdaki burs hakkı kazanmış öğrenciye dağtılacak hibe miktarı, o yıl için burs almaya hak kazanan öğrencilere eşit şekilde pay edilerek dağıtılacaktır.
 • Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerin, eğitim aldığı her iki dönemdeki tüm derslerinden başarılı olması ve yıl sonunda bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olması gerekmektedir. O yıla ait ilk dönemde en az bir dersinden başarısız olan öğrencinin bursu kesilerek, sırasıyla yedek listedeki öğrencilere burs verilir.
 • Üniversitelerin Lisans bölümlerinden birinde öğrenim görmek veya kazanmış olmak.

Başvurular, Burs Başvuru formu ve gerekli evraklarla birlikte odaya başvurarak gerçekleşmektedir.

Başvuru Adresi: Hürriyet Mah. Bursa-Yalova Yolu Üzeri No:38/1 Orhangazi -Bursa

Son Başvuru Tarihi 25 Eylül 2018'dir.

Başvurular sona ermiştir.

AIRBNB ile Misafir Edin Para Kazanın
 

DİĞER BURS HABERLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share