Sıtkı Koçman Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Sıtkı Koçman Vakfı, 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde SKV Bursu, Destek ve Ödül Yönergeleri şartlarını taşıyan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere karşılıksız burs verecektir.

 

Sıtkı Koçman Vakfı Bursu

Vakıf, resmi sitesinden yaptığı burs başvuru duyurusunda, karşılıksız burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencilerinin dikkat etmelerini gereken burs başvuru koşulları aşağıda belirtilmiştir. 

Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 • Öğrenci Tanıtma Belgesi 
 • Vicdani Yükümlülük Belgesi 
 • Öğrenci Belgesi (Okuldan alınacak)
 • Aile Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aileyi gösteren vukuatlı),
 • Savcılık sabıka kaydı,
 • Ailenin (Anne, Baba veya maddi destek aldığı akrabalarının) gelir durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, vergi levhası v.b.)
 • T.C. sınırları içerisinde bulunan anne ve baba adına kayıtlı gayrimenkullerini gösteren (gayrimenkul olsa da – olmasa da) Tapu Sicil Müdürlüklerinden alınacak belge ve tapu fotokopileri
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı fotokopisi
 • Üniversitede disiplin cezası almamış olduğunu gösteren resmî belge (Öğrenci Belgesi üzerine de işletilebilir),
 • Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,
 • Özürlü, şehit, gazi, yetiştirme ve vakıf yurdu öğrenciler var ise bu durumlarıyla ilgili evraklar,
 • Kimlik Fotokopisi

Burs Başvurusu İçin Başarı Belgeleri:

 • Hazırlık, ön lisans veya lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi fotokopisi ile Üniversiteye giriştikteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınacak belge;
 • Ön lisans ve lisans öğrenimi ara sınıf adayları için genel not ortalamasını gösteren Transkrip'in aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;
 • (Maddî imkândan mahrum ara sınıf öğrencileri için burs, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrenciler ile sadece bir dersten başarısız olan ve genel not ortalaması en az 2.00/4 olan öğrencilere tahsis edilir. Genel not ortalaması yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı, öğrenci not belgesini Öğrenci Tanıtma Belgesi’ne ekler ve Burs Komisyonuna verir.)
 • Tezli yüksek lisans adayı için lisans bitirme transkripti ve Yükseklisans öğrenci notlarını gösteren belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;
 • (Üniversiteye bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı ve/veya maddî imkânı kısıtlı olan öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs verilir. Tezli yüksek lisans için öğrencinin lisans mezuniyet notunun en az 3.00/4 veya 75/100; doktora için ise yüksek lisans mezuniyet notunun (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans mezuniyet notunun) en az 3.00/4 veya 75/100 olması şarttır.
 • Adaylar ilgili Enstitülerin Yönetim Kurulları aracılığı ile Burs Komisyonuna önerilir. Burs Komisyonu her adayın durumunu ayrı ayrı belirleyerek liste halinde Vakıf Yönetim Kuruluna sunar. Vakıf Yönetim Kurulu, adaylarla yapacağı mülâkat sonucu bursun karşılıklı mı, karşılıksız mı olacağına karar verir. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora ‘ya kabul edilen ancak burs müracaatını yarıyıl tamamladıktan sonra başvuran öğrencilerde, Enstitü yarıyıl not ortalamasına bakılır.     
 • Doktora adayları için, tezli yüksek lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri (lisans öğreniminden sonra doktoraya başlayanlar için lisans derslerini)  gösteren öğrenci not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisini;

Tezli Yüksek lisans bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin fotokopisi;
 • Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin fotokopisi
 • Tezli yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi;
 • Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya.

Doktora bursu için (Yukarıdaki evraklara ek olarak);

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin enstitüce onaylanmış fotokopisi;
 • Varsa Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) sonuç belgesinin veya eşdeğeri belgenin ilgili enstitüce onaylı fotokopisi;
 • Yüksek lisans tezinin özeti;
 • Aday tarafından hazırlanmış tezi ile ilgili ayrıntılı araştırma plânı (tez konusu belli olmayanlardan istenmez)
 • Doktoraya kabul edildiğini gösterir Üniversite belgesi.
 • Varsa yayın listesi ve yayınlardan birer kopya.

Burs Başvurusu için Son Tarih

31 Ekim 2018'dir.

Burs başvuruları sona ermiştir. 

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Muğla il merkezinde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde okuyan öğrenciler burs başvurularını “Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi No: 25/2 Kötekli/MUĞLA adresindeki Sıtkı Koçman Vakfı’na şahsen, Muğla ilçelerindekiler eğitim gördüğü Okul Yönetimi aracılığı ile, diğer illerde okuyan üniversite öğrencilerinin başvuruları posta yolu ile kabul edilecektir.

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share