Tekfen Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Tekfen Vakfı, kamuya açık bursları üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Burs 500 öğrenciyi kapsayacaktır.

 
Facebook Twitter Google+ Share

TEKFEN Bursu 

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarını kapsar. Kamuya açık burs fonunda bölüm kıstası bulunmamaktadır. 

Başvuru şartları:

- T.C. vatandaşı olmak

- Başka bir özel kurum, kuruluş ya da KYK bursundan yararlananlar burs verilmez

Burs tahsisinde;

a. Başvuru sahibinin ailesinde en yüksek gelir sahibi kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (mesai hariç) 63.880 TL ve altında olması şartı aranır.

b. Aile gelir kriterine uyan öğrencinin başvurusu, Türkiye genelinde sınav sıralaması/mezuniyet notuna göre değerlendirmeye alınır.

Başvurular her yıl Eylül ayı içerisinde online formun doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir. Formun doldurulmasının ardından aşağıdaki belgeler digital olarak başvuruya eklenecektir.

1. Öğrencinin fotoğrafı (Vesikalık olması şart değil. Yüzün net gözüktüğü, telefonla çekilmiş güncel bir fotoğraf da kullanılabilir.)
2. Öğrencinin önlü arkalı kimlik fotokopisi
3. İkametgah belgesi
4. Adli sicil belgesi
5. Okulu bu yıl kazandıysa: Öğrenci belgesi, sınav ve yerleştirme sonuç belgesi
Ara sınıfta ise: Bir önceki döneme ait transkript ve öğrenci belgesi ile sınav ve yerleştirme sonuç belgesi
6. Ailede en yüksek gelir sahibi kişinin yıllık brüt geliri (maaş, ikramiye, prim dahil, fazla mesai hariç)