Tınaztepe Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


Tınaztepe Vakfı, devlet üniversitelerinin ikinci sınıfında lisans bölümü öğrencilerine burs verecektir.

Facebook Twitter Google+ Share

Tınaztepe Vakfı Bursu

Başvuru koşulları

   a. Burs başvuruları her yıl yenilenecektir. (yeni Eğitim ve Öğretim yılına ait düzenlenmiş belgelerle) Aksi belirtilmediği sürece dilekçe ve belgelere istinaden alınan burslar sadece belgelerin verildiği yıl içindir.
   b. Vakıf gerekli gördüğü hallerde verdiği bursu hiçbir gerekçe göstermeden iptal edebilir.
   c. Öğrenimin devamı sürecinde, öğrenci hakkında olumsuz gelişmeler olması halinde burs derhal kesilir.
   ç. Yüksek okul ve üniversite öğrencisinin ikinci sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. (hazırlık dönemi değerlendirme dışıdır)
   d. Özel/Vakıf Üniversite ve Yüksek Okul, ilk ve Orta Öğrenim Öğrencilerine burs verilmez.
   e. Burs alan öğrenci, düzenli ve başarılı olmak için derslerini aksaksız takip etmeyi kabul eder.
 

Burs koşullarına haiz öğrenciler, müracaatlarını posta kanalı ile veyadoğrudan Vakıf Merkezine yapacaklardır. (e-mail ve belge geçer (faks) ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır) Burs talepleri 05 Eylül - 05 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.

1. Öğrenci Belgesi (Yeni Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenmiş ve ıslak imzalı olacaktır)
2. Yüksekokul ve Üniversite öğrencileri için Ders Durum (Transkript) Çizelgesi (Yeni Eğitim ve Öğretim yılında düzenlenmiş ve ıslak imzalı olacaktır)
3. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC. Vatandaşlık numarası yazılı)
4. Aile reisinin maddi durumunu gösterir ıslak imzalı belgenin aslı (çalışıyorsa onaylı maaş bordrosu, emekli ise (SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) Emekli Maaşı Dökümünü gösterir belge, çalışmıyorsa,   çalışmadığına dair SGK’dan alınan belgenin aslı)
5. Öğrenciye ait iki (2) adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş)
6. Aile reisinin İkametgâh İlmühaberi (Nüfus Müdürlüğü veya Mahalle Muhtarından alınmış ve ıslak imzalı olacaktır)
7. Burs istek Dilekçesi (EK-A)
8. Burs İstek Formu (EK-B)
9. Türkiye İş Bankası’na hesap açtırılıp (Banka Şube Kodu, Hesap Numarası ve Banka IBAN Numarası) Vakıf Merkezine yazılı olarak bildirilecek (Burs almaya uygun görülenler için)