ÜNAK Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Üniversite Ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere ÜNAK Bursu vermektedir.

ÜNAK Bursu Andorid uygulamamız indir

Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
  • Maddî İmkânları Yetersiz Olmak
  • Başarılı Olmak

ÜNAK bursları B.B.Y. Bölümlerinin lisans kademesinde birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilere ve ara sınıf öğrencilerine verilir. Maddî imkândan daha mahrum olan başarılı adaya öncelik tanınır. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.

Bursa başvuracak adayların, eğitim-öğretim programının birinci ve ikinci yarıyıl derslerinden başarısız dersi olmaması ve onaylı transkriptine göre genel başarı ortalamaları 3.00/4.00 veya 80/100 olmalıdır

Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Diğer Şartlar ve Özellikler

Burs başvurularında, adayların İlgili B.B.Y. Bölümünün en az bir öğretim görevlisi ile Bölüm Başkanlığından burs almasının uygun olacağına dair bir yazı getirmek zorundadır.

Başvuru:

Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

a) Nüfus Cüzdanı Örneği,

b) Adli Sicil Belgesi,

c) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve Üniversite tarafından onaylanmış Transkript ile danışmanı ve/veya ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu,

d) Dernek tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Öğrenci Burs Başvuru Belgesi ile birlikte gerekli diğer belgeleri de ekleyerek B.B.Y. Bölüm Başkanlığına ve/veya bu konuda görevlendireceği ilgiliye teslim eder

Burs Başvuruları Sona Ermiştir.
 
AIRBNB ile Misafir Edin Para Kazanın
 
 

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share