YÖK Destek Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


YÖK tarafından Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verileceği açıklanmıştır.

YÖK Destek Bursu

Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri  Matematik 
Astronomi ve Astrofizik Matematik (İngilizce) 
Bahçe Bitkileri  Organik Tarım İşletmeciliği 
Balıkçılık Teknolojisi  Orman Endüstrisi Mühendisliği 
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Orman Mühendisliği 
Bitki Koruma Su Bilimleri ve Mühendisliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Su Ürünleri Mühendisliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)
Biyoloji Süt Teknolojisi 
Biyoloji (İngilizce)  Tarım Ekonomisi 
Biyosistem Mühendisliği  Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Fizik Tarımsal Genetik Mühendisliği
Fizik (İngilizce) Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce) 
Gıda Teknolojisi  Tarımsal Yapılar ve Sulama
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri  Tarla Bitkileri 
Hidrojeoloji Mühendisliği Tohum Bilimi ve Teknolojisi 
Jeofizik Mühendisliği Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Jeoloji Mühendisliği Uzay Bilimleri ve Teknolojileri 
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) Veteriner
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği  Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 
Kimya Yer Bilimleri Mühendisliği 
Kimya (İngilizce)  Ziraat Mühendisliği 
Maden Mühendisliği Zootekni
Maden Mühendisliği (İngilizce)  
 

Burs Başvuru Şartları:

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2018 YKS  sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
  • Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.
  • Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.
  • Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2018 yılı için aylık 700 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

2019 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.  

“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar (KYK vs.) ve krediler devam eder.

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share